FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: chairperson@yasodharamun.gov.np
फोन नं: ९८४७५११६९९
Section:

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9847062085
Section:

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9807470150
Section:
वडा नं. १

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9826477415
Section:
वडा नं. २

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9808327274
Section:
वडा नं. ३

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9857052747
Section:
वडा नं. ४

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9815428205
Section:
वडा नं. ५

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9847061852
Section:
वडा नं. ६

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9811988176
Section:
वडा नं. ७

वडा अध्यक्ष

फोन नं: 9817475430
Section:
वडा नं. ८

यशाेधरा गाउँपालिकाकाे बेवसाइटमा स्वागत छ

यस गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्ने सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ | यस वेबसाइटमा तपाईहरुले यस गाउँपालिकामा भैरहेका सम्पूर्ण जानकारीका साथ साथै यसै गाउँपालिकाको आधिकारिक कागजातहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ | अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई यस वेबसाइटको अन्वेषण गरि वेबसाइटको सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौ |