FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुले चौथो किस्तामा पाउने भत्ता विवरण । ०७९-८० Thursday, July 6, 2023 - 11:19 PDF icon Ward 8 (1).pdf, PDF icon Ward 7 (1).pdf, PDF icon Ward 5 (1).pdf, PDF icon Ward 6 (1).pdf, PDF icon Ward 4 (1).pdf, PDF icon Ward 3 (1).pdf, PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf
वडा नं ८ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:09 PDF icon 3rd Ward 8 (1).pdf
वडा नं ७ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:07 PDF icon 3rd Ward 7 (1).pdf
वडा नं ६ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:06 PDF icon 3rd Ward 6 (1).pdf
वडा नं ५ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:05 PDF icon 3rd Ward 5 (1).pdf
वडा नं ४ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:05 PDF icon 3rd Ward 4 (1).pdf
वडा नं ३ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:04 PDF icon 3rd ward 3 (1).pdf
वडा नं २ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:02 PDF icon 3rd ward 2 (1).pdf
वडा नं १ अन्तरगत आ. ब. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण ०७९-८० Sunday, April 2, 2023 - 13:01 PDF icon for Page Detial-1 (1).pdf
वडा नं ८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:36 PDF icon Ward 8.pdf

Pages

यशाेधरा गाउँपालिकाकाे बेवसाइटमा स्वागत छ

यस गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्ने सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ | यस वेबसाइटमा तपाईहरुले यस गाउँपालिकामा भैरहेका सम्पूर्ण जानकारीका साथ साथै यसै गाउँपालिकाको आधिकारिक कागजातहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ | अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई यस वेबसाइटको अन्वेषण गरि वेबसाइटको सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौ |