FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं ५ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:49 PDF icon वडा नं ५ सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं ४ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:49 PDF icon वडा नं ४ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं ३ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:48 PDF icon वडा नं ३ सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं २ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:47 PDF icon वडा नं २ सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं १ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:47 PDF icon वडा नं सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको विवरण.pdf

Pages

यशाेधरा गाउँपालिकाकाे बेवसाइटमा स्वागत छ

यस गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्ने सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ | यस वेबसाइटमा तपाईहरुले यस गाउँपालिकामा भैरहेका सम्पूर्ण जानकारीका साथ साथै यसै गाउँपालिकाको आधिकारिक कागजातहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ | अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई यस वेबसाइटको अन्वेषण गरि वेबसाइटको सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौ |