FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं ७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:35 PDF icon Ward 7.pdf
वडा नं ६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:35 PDF icon Ward 6.pdf
वडा नं ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:34 PDF icon Ward 5.pdf
वडा नं ४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:33 PDF icon Ward 4.pdf
वडा नं ३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:31 PDF icon Ward 3.pdf
वडा नं २ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:30 PDF icon Ward 2-2.pdf
वडा नं १ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको दोस्रो किस्ता विवरण ०७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 09:30 PDF icon Ward 1-1.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं ८ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:51 PDF icon वडा ८ सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं ७ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:51 PDF icon वडा नं ७ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण.pdf
आ.ब. ०७९।८० को प्रथम किस्तामा वडा नं ६ अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ०७९-८० Sunday, October 16, 2022 - 12:50 PDF icon वडा नं ६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण.pdf

Pages

यशाेधरा गाउँपालिकाकाे बेवसाइटमा स्वागत छ

यस गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्ने सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ | यस वेबसाइटमा तपाईहरुले यस गाउँपालिकामा भैरहेका सम्पूर्ण जानकारीका साथ साथै यसै गाउँपालिकाको आधिकारिक कागजातहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ | अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई यस वेबसाइटको अन्वेषण गरि वेबसाइटको सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौ |