FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यशोधरा गाउँपालिका स्वंयसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७९ ०७९-८० 02/12/2023 - 16:28 PDF icon यशोधरा गाउँपालिका स्वयंसेवक परिचालन २०७९.pdf
आर्थिक सहायकता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ०७९-८० 01/25/2023 - 13:31 PDF icon आर्थिक सहायकता कार्यविधि, २०७९.pdf
यशोधरा गाउँपालिकाको गाउँ सभा र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तथा नम्सको विवरण, २०७९ ०७९-८० 01/20/2023 - 11:03 PDF icon ऐन कानुन तथा नियमावली राजपत्र.pdf
गाउँपालिका स्तरीय बाली उपचार शिविर संचालन कार्यविधि, २०७९ ०७९-८० 09/30/2022 - 12:11 PDF icon बालि उपचार शिवर संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
यशोधरा गाउँपालिकाको "घ" बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (प्रथम संशोधन), २०७९ ०७९-८० 09/23/2022 - 12:12 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ०७९-८० 09/07/2022 - 16:54 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ०७९-८० 09/07/2022 - 12:07 PDF icon arthik aayen 2079 rajpatra.pdf
गाउँ शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०७९ ०७९-८० 08/29/2022 - 14:28 PDF icon गाउँशिक्षा एन संशोधन २०७९.pdf
लैंगिक सामनता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहीकरण रणनिती २०७९ ०७९-८० 08/29/2022 - 12:33 PDF icon GESI_Strategy_Yasodhara.pdf
टोल विकास संस्था(गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ०७९-८० 08/23/2022 - 20:58 PDF icon टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages

यशाेधरा गाउँपालिकाकाे बेवसाइटमा स्वागत छ

यस गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्ने सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ | यस वेबसाइटमा तपाईहरुले यस गाउँपालिकामा भैरहेका सम्पूर्ण जानकारीका साथ साथै यसै गाउँपालिकाको आधिकारिक कागजातहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ | अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई यस वेबसाइटको अन्वेषण गरि वेबसाइटको सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौ |