FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति संचालन कार्यविधि, २०७९ ०७९-८० 08/23/2022 - 20:57 PDF icon स्वास्थ्य बिमा समयोजन कार्यविधि २०७९.pdf
यशोधरा गाउँपालिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एेन २०७५ ७८-७९ 06/09/2022 - 16:27 PDF icon गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन एेन २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविध २०७५ ७८-७९ 06/09/2022 - 15:51 PDF icon अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि.pdf
डिजिटल सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७८-७९ 06/03/2022 - 13:02 PDF icon डिजिटल सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 04/15/2022 - 14:42 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७८.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालाधिकार संरक्षण कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 03/22/2022 - 16:17 PDF icon बालमैत्रि स्थानीय शासन कार्याविधि २०७८.pdf
बालकोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 03/22/2022 - 16:16 PDF icon बालकोषा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
स्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन ७८-७९ 03/02/2022 - 15:42 PDF icon स्वास्थ्य एेन २०७८.pdf
साक्षर घोषणा तयारीका लागि कार्यपत्र, २०७८ ७८-७९ 12/28/2021 - 10:46 PDF icon साक्षरताको कार्यपत्र परिवार्जित २०७८ को राजपत्र.pdf
यशोधरा गाउँपालिकाको कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको बनेको एेन २०७८ ७८-७९ 10/22/2021 - 13:49 PDF icon कर्मचारी स्तरवृद्धि.pdf

Pages

यशाेधरा गाउँपालिकाकाे बेवसाइटमा स्वागत छ

यस गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्ने सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ | यस वेबसाइटमा तपाईहरुले यस गाउँपालिकामा भैरहेका सम्पूर्ण जानकारीका साथ साथै यसै गाउँपालिकाको आधिकारिक कागजातहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ | अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथीहरुलाई यस वेबसाइटको अन्वेषण गरि वेबसाइटको सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दछौ |